Κυριακή, 10 Μαΐου 2009

Η Κατακλείδα

Διαβάζουμε το άρθρο εδώ.

Προσέχουμε την κατακλείδα του άρθρου:
Fouad, a 33-year-old Moroccan immigrant living in the building, told AP that he could not understand why the protesters had attacked.

"We didn't do anything. Why do they treat us like this?" he said.

"The police did nothing. Here in Greece, human rights don't exist."
Η υπογράμμιση δική μου. Για κάποιον λόγο, τον πιστεύω αυτόν τον Φουάντ.

GatheRate

1 σχόλιο: